Lastomír

Lastomír

Rekonštrukcia veže Grecko-kat. kostola v Lastomíre s osadením nového pozlateného kríža a ozdobnej makovice.

Lastomir Lastomir kostol križ lastomir križ lastomir Lastomir cerkev
Späť na zoznam