Grécko katolický kostol vo Velkých Kapušanoch

Grécko katolický kostol vo Velkých Kapušanoch

Pokrytie kupoly grécko katolického chrámu medeným plechom stríhaným na šablóny.

gr. kat. chrám Kapušany Veľké Kapušany
Späť na zoznam